Profil verejného obstarávateľa

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo
so sídlom:                   M. R. Štefánika 560/4, 907 01  Myjava
IČO:                             36126578
DIČ:                            2021867595

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb, prác v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 2/2006 Z.z. o verejnom obsarávaní v znení neskorších predpisov

P.č.
Deň zverejnenia
Predmet zákazky
Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH)
Termín zadania zákazky (uzavretie zmluvného vzťahu)
1.24. 2. 2014Koordinátor projektu „Spoločné dokumenty na podporu rozvoja cestovného ruchu regiónu pod Veľkou Javorinou“2 880,00 €27.2.2014