Kontakty

Predseda združenia
Mgr. Eva Ušiaková
Nám. gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
usiakova@brezova.sk
mobil: 0905384982
fax: 034/6542238

 

Podpredseda združenia
Ing. Martin Beňatinský
Lubina 56
916 12 Lubina
starosta@obeclubina.sk
mobil: 0905985508
fax: 032/7778151

 

Adresa sídla
Združenie obcí kopaničiarsky región Veľká Javorina – Bradlo
Nám. M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava